teoodoor

30 tekstów – auto­rem jest teoodoor.

Przejście

Piękny umysł,
Brzyd­ki umysł.
Jes­tem w nim,
I po za.

Most zbu­dować chce,
Do wnętrza przejść.

Podróż roz­poczęta ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 grudnia 2014, 03:08

W sieci kłamstw,
Bez szans na prawdę,
Musze trwać, ja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 października 2012, 11:39

Ana­liza, źródłem wiedzy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 stycznia 2011, 17:24

"Ma­my więcej niż myśli­my, da­jemy mniej niż możemy. Żyje­my inaczej niż chce­my. Człowieku! Zmień to za­nim będzie za późno!" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:40

"Są rzeczy których niemożna ku­pić. Praw­dzi­we emoc­je to jed­na z nich." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 stycznia 2011, 23:33

‎"Życie jest jak tar­cza. Nie zaw­sze tra­fiasz do celu." 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 stycznia 2011, 22:53

‎"Każdy dzień spra­wia, że jes­tem bliżej te­go o czym marzę..." 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 stycznia 2011, 01:16

"Marze­nia, spełniaj je. Jeżeli nap­rawdę w nie wie­rzysz to uda się To­bie wszys­tko cze­go zapragniesz!" 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2011, 20:46

Los tak wielu jest w rękach tak niewielu
Tak ale mój los jest moim niewolnikiem
To ja mówię kiedy ma jeść, spać i srać! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 stycznia 2011, 00:03

Żeby po­kochały Cię mi­liony...
mi­liony muszą Cię znienawidzić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 grudnia 2010, 12:05
teoodoor

Cięzko powiedzieć, jest wiele dobrych. Jednak thrillery i kryminały chyba to jest to ale nie pogardzę też innymi gatunkami :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 grudnia 2014, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:08teoodoor do­dał no­wy tek­st Przejście