teoodoor, teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest teoodoor.

Życie jest ok­rutne. Mu­si ta­kie być, gdy­by nie było...
Nie dos­trzeg­li­byśmy je­go piękna. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2010, 15:15
teoodoor

Cięzko powiedzieć, jest wiele dobrych. Jednak thrillery i kryminały chyba to jest to ale nie pogardzę też innymi gatunkami :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 grudnia 2014, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przejście

22 grudnia 2014, 03:08teoodoor do­dał no­wy tek­st Przejście